Pristagarna i tävlingen: Inspirerad av trädgård!

Juryn bestod av fyra av Skånes främsta trädgårdsinspiratörer; trädgårdsrådgivare Annika Rehwin och trädgårdsmästare Jan Knutsson från Hvilan Utbildning, Bente Falck från Tirups Örtagård och landskapsarkitekt Anna Fogelberg från Staffanstorps kommun.

Det kom in fjorton bidrag till tävlingen och juryn har haft ett svårt arbete att välja ut fem stycken trädgårdar för ett platsbesök bland alla fina tävlingsbidrag.

Juryn menar att det varit mycket stimulerande, fascinerande och ”just” inspirerande att se spännvidden i vad man göra med traditionella villaträdgårdar.

Och som jurymedlemmen Anna Fogelberg, Staffanstorps kommun, utryckte sig

” Det är som trädgården blir bostadens gömda paradis”

Tre pristagare/trädgårdsinspiratörer valdes ut och fick ta emot priser från Hvilan Utbildning och Tirups Örtagård under Hvilans skördefest söndagen den 15 september.

Juryns bedömning har utgått ifrån bra balans mellan form, färg, rumsindelning, funktion, växtmaterial och helhetssammanhang och motiveringen till pristagarna lyder som följer:

1. Att stiga in i den vinnande trädgården är som att stiga in i en annan värld. Unikt växtmaterial som verkligen kan inspirera andra att prova nya växter och tänjer på gränserna för vad som är möjligt i vår klimatzon. En trädgård som alla åldrar kan finna spänning i. En liten villatomt som har överraskande många olika rum. Form och färg som i sin renhet är väldigt genomtänkt. (Thomas & Annika Bergkvist! Åsbovägen 1, Staffanstorp)

2. En från början traditionell 70-talsträdgård som genomgått en spännande förvandling med öar som har tagit plats i trädgården med bibehållen stomme av formklippta barrväxter. En genomtänkt färgsättning av grönt, gult och vinrött. Trädgården är vacker under hela året. Mjuka former ger en välkomnande entré. (Inger och Eric ,Nordstrandsväg 21)

3. Äldre traditionell trädgård med prunkande rabatter. Karaktärsfulla gamla frukträd. Perenner samsas på ett roligt sätt med sommarblommor, köksväxter, bär och medelhavsväxter. (Kirsten o Bo Nilsson, Annerovägen 30)

4. Modern trädgård som är frodig och inbjudande. Bra rumslighet med överraskande rum. En trädgård på god väg som inte riktigt känns färdig. (Åsa & Håkan Danmyr, Terminsvägen 14)

5. Fantastiskt fin och välkomnande entré. Spännande växtval. Tappar dock sin frodighet längre in i trädgården. (Ann-Kristin och Per Bengtsson, Näktergalen 37 A)