Ny lekplats i Hjärup

Centrumlekan iHjärup. Illustration & licens utanför cc

I vecka 39 kommer en ny lekplats att börja byggas för att ersätta ”Båtlekan” vid Åttegränd. Arbetet med att bygga den nya lekplatsen kommer att ta cirka 9 veckor och i slutet av november beräknas lekplatsen stå klar för lek.

Lekplatsens tema är rymden vilket återspeglar sig i valet av lekutrustning, färger och belysning. Lekutrustningen passar både de lite större och de mindre barnen.

Halva lekplatsen kommer att få gummiunderlag för att underlätta framkomligheten inom lekområdet. Klätterställningen kommer att placeras i sand.

Lekplatsen kommer att belysas för att förlänga lektiden och för att öka tryggheten inom området.

Arbetet utförs i samarbete med Green Landscaping.

Centrumlekan i Hjärup