Nu är vaccinationsprogrammet mot livmoderhalscancer igång!

Från och med i år, 2012, kommer alla flickor som är 11-12 år att erbjudas gratis HPV-vaccination i skolan med Gardasil. Vaccinering av HPV sker vecka 40. Dos 3 för flickor i åk 7. Dos 1 för flickor i åk 5 och 6.

Läs mer

Ombyggnad av Borggårdsallén

Måndagen den 1 oktober startar ett stort arbete i Borggårdsallén. Det omfattar både vatten- och avloppsarbete samt ombyggnad av gatan. Arbetet görs i gemensamt projekt mellan VA-verket och Gatuavdelningen.

Läs mer

Ny scen i Balders Hage

Måndagen den 1 oktober börjar arbetet med att bygga en ny scen i Balders Hage.

Läs mer