Nu är vaccinationsprogrammet mot livmoderhalscancer igång!

Gotemcz Fashion Silhouettes www.dreamstime.com

Från och med i år, 2012, kommer alla flickor som är 11-12 år att erbjudas gratis HPV-vaccination i skolan med Gardasil. Vaccinering av HPV sker vecka 40. Dos 3 för flickor i åk 7. Dos 1 för flickor i åk 5 och 6.

I vecka 50 dos 2 för flickor i åk 5 och 6. Vecka 16, 2013 dos 3 för flickor i åk 5 och 6. För mer information gå in på respektive skolas webbplats.

Hur går vaccinationen till?

Din dotter kommer att bli kallad till skolsköterskan för att få sin vaccination. En vaccination består av tre sprutor, som ska tas under en 12-månadersperiod, (helst enligt schemat 0, 2, 6 månader). Skolan ser till att alla tre doser ges i rätt tid.

Vad behöver jag som förälder göra?

Du behöver inte göra någonting just nu. När vaccinationen i er skola startar kommer du via skolan att få hem information och skriva på en godkännandeblankett. Blanketten kommer från skolhälsovården på samma sätt som information om andra vaccinationer i skolan.

FAKTA

Humant Papillomvirus (HPV) är ett virus som sprids genom sexuella kontakter och som ger ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer. Eftersom kondylom (HPV) är en av våra vanligaste sexuellt överförda infektioner så har ett vaccin utarbetats som ger ett 90 % skydd mot kondylom och ett 70 % skydd mot livmoderhalscancer. Vaccinet bör helst ges tidigt, innan sexualdebut, för att få fullgott skydd. Skyddseffekten avtar med antalet sexualpartners och genom att erbjuda flickor födda 1994-1998 vaccination minskar risken för tidig smitta. Vaccinet ges i tre doser inom cirka sex månaders tid.