Samråd och dialogmöte för fyra spår Flackarp-Arlöv

Pågatåg Hjärup. Foto: Lisbeth Svensson

Trafikverket håller samråd för fyra spår Flackarp-Arlöv och Staffanstorps kommun har dialogmöte om planprogrammet Fyraspårsutbyggnad genom Hjärup.

I Hjärup den 15 oktober klockan 18.00 – ca 20.30

Plats: Hjärupslundsskolans matsal på Ämnesvägen 2 i Hjärup.

Trafikverkets samråd handlar om den planerade utbyggnaden av Södra stambanan från två till fyra spår. I Hjärup planeras spåren sänkas fyra meter genom hela orten. En bred stationsbro planeras förbinda Hjärups båda halvor. Lommavägen och Vragerupsvägen planeras få broar över järnvägen. Som boende i Hjärup har du möjlighet att ta del av planerna och lämna synpunkter. Har du inte möjlighet att gå kan du lämna synpunkter via Trafikverkets webbplats.

Dagordning

  • Gemensam genomgång av projektet och samrådsprocessen
  • Gruppdiskussioner om bland annat buller, bygget, vatten
  • Återsamling och summering

Samrådstiden för kommunens Planprogram ”Fyraspårsutbyggnad genom Hjärup” är 11/10 – 16 /11. Staffanstorps kommuns planprogram finns tillgängligt från den 11/10 på Rådhuset i Staffanstorp, biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt här på kommunens webbplats.

Källa: Trafikverket