Christian Sonesson, (M), blir ny kommunstyrelseordförande

Den moderata fullmäktigegruppen i Staffanstorp utsåg den 4 oktober enhälligt Christian Sonesson att efterträda den avgående kommunstyrelseordföranden Michael Sandin.

Fullmäktigegruppens valberedning, som förberett ärendet, var också enig i sitt förslag.

Formellt kommer Christian Sonesson att utses av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 oktober. Den 1 januari 2013 tillträder han som kommunstyrelsens ordförande och som kommunalråd i Staffanstorps kommun.

Christian Sonesson har lång politisk erfarenhet. Han är bland annat ledamot av kommunfullmäktige (sedan 1998), ledamot av regionfullmäktige (2006-2010), kommunstyrelsen (sedan 2007), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (sedan 2007), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och tillika kommunalråd (sedan 2011) samt fullmäktiggruppens gruppledare.

Christian Sonesson är född 1980 och är uppvuxen i Staffanstorp. Utanför politiken arbetar han som fastighetsmäklare i Malmö – fram tills dess att han tillträder som kommunstyrelseordförande vid årsskiftet. Han bor i Staffanstorp med fru, barn och hund.