Ny dagvattenpumpstation byggs vid Gullåkraverket

Borgårdsdiket vid Reningsverket, Foto:Brittmarie Ohlsson

Arbetet med att bygga en ny dagvattenpumpstation vid Reningsverket i Staffanstorp har påbörjats.  Pumpstationen kommer att hålla nere vattennivåerna i  Borggårdsdiket för att få ett bättre skydd mot översvämningar vid skyfall.

Bättre skydd mot skyfall

Med stöd av pengar från Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) har arbetet påbörjats med att bygga den viktiga pumpstationen för att förbättra skyddet vid skyfall i Staffanstorps centrala delar.

Dagvattenpumpstation

Under år 2006 och 2007 drabbades mer än 300 fastigheter av översvämningsproblem och kommunen har sedan dess arbetat med att hitta lösningar och utreda ansvarsfrågan. Med den nya pumpstationen kommer villkoren förbättras väsentligt om liknande regn återigen skulle drabba Staffanstorp. Tveksamt är dock om lösningen skulle räcka för ett skyfall motsvarande Köpenhamn den 2 juli 2011 då 150 mm regn föll under 3 timmar. Detta är nära dubbelt så mycket regn som föll över Staffanstorp 2006 och 2007.

– Det viktiga är dock att förbättra förutsättningarna för att undvika att regnvattnet skadar vår bebyggelse, säger Brittmarie Olsson VA-ansvarig på Staffanstorps kommun. Med tanke på att bebyggelsen ligger väldigt platt i Staffanstorp är det viktigt att kunna hålla undan vattnet i både diken och ledningar. Därför satsar vi på att bygga pumpstationen som klarar att pumpa undan 4 500 liter vatten per sekund från Borggårdsdiket. Bygget kommer att påbörjas den 1 oktober pågår fram till hösten 2013.

Projektet är ett led i den långsiktiga strategin för att förbättra och säkra bebyggelsen vid stora och intensiva regn. Dagvattenpumpstationen är nyligen upphandlad till en summa av ca 21 miljoner kronor.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB.