Medborgarförslag – en möjlighet att påverka

Vi måste inte vänta till nästa val för att göra vår röst hörd i kommunen. Medborgarförslag är en utmärkt möjlighet att påverka. Alla mantalsskrivna i Staffanstorp har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. 

Medborgarförslagen behandlas direkt av kommunfullmäktige.

– Att föra en dialog med medborgarna i vår kommun är viktigt för oss politiker. Ett sätt för dig att komma till tals är genom möjligheten att lämna medborgarförslag, som vi får ta ställning till i kommunfullmäktige eller nämnd, säger kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalén Finné.

Vi har de senaste åren fått in många goda medborgarförslag som resulterat i viktiga och bra åtgärder. Ett par bra exempel är ett medborgarförslag från en ung pojke som ville att vi skulle ordna spontanidrottsplatser, ett annat är Esarps byalags förslag om upprustningen av lekplatsen, nya gungor samt nya staket och fotbollsmål till Esarp. Dessa åtgärder blev  verklighet på grund av insända medborgarförslag.

Så här går det till

Medborgarförslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Från samhällsplanering och trafikfrågor till äldreomsorg och skola.

  • Blankett där du kan skriva ditt medborgarförslag finns att hämta här!

Förslaget ska ha rubriken ”Medborgarförslag” och ställas till kommunfullmäktige, lämnas till kommunstyrelsens kansli samt vara skriftligt undertecknat med adressuppgift.

Förslaget måste röra en angelägenhet som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om. Bara ett ämne får tas upp i varje förslag. När frågan beretts får du som väckt ett medborgarförslag information om handläggningen av ärendet, inklusive uppgift om när ärendet ska behandlas.

Den som väckt förslaget har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige när förslaget behandlas och avgörs.