Samråd kring planprogrammet för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup

Pågatåg Hjärup. Foto: Lisbeth Svensson

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-08 att sända ut planprogrammet för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup på samråd. Samrådet pågår 2012-10-11 – 2012-11-16.

Staffanstorps kommun har dialogmöte om planprogrammet i Hjärupslundsskolans matsal, 15 oktober,  kl 18 – ca 20.30. Vid samma tillfälle medverkar Trafikverket för att informera och samråda kring den formella järnvägsplanen.

Programhandlingen och mer information om projektet kan du hitta här.