Planeringsfas för bredbandsutbyggnad

Staffanstorp Centrum AB har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att etablera ett öppet stadsnät i enlighet med Bredbandsstrategin för Staffanstorps kommun.

Just nu ligger fokus på att planera och prioritera bostadsområden och företagsparker. Målsättningen är att komma igång praktiskt när tjälen har gått ur marken våren 2013.

I det öppna stadsnätet baserat på fiberoptiskt bredband, kommer det att råda fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Tanken är att kunden ska ha full valfrihet att välja de tjänster den vill ha. I nätet kommer det att finnas flera leverantörer av Internet-, TV- och telefonitjänster.

Under gårdagen slöts avtal med Open Universe som är den kommunikationsoperatör som kommer att samordna utbudet av tjänster i det öppna stadsnätet. Allt eftersom hushåll och företag blir anslutna till nätet kommer man att kunna välja bland de tjänster som erbjuds inom stadsnätet där det är etablerat.

Det vi strävar efter är att du och dina grannar ska kunna bestämma när anslutningen till stadsnätet sker. För att kunna ansluta ditt område måste en viss andel av dina närmaste grannar vilja vara med, för att ni ska kunna beställa en anslutning tillsammans.

Fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen, villasamfälligheten eller villaägaren betalar en avgift för anslutning till stadsnätet. Avgiftens storlek kommer att bero på de unika förutsättningarna i det enskilda fallet.