Vatten- och avloppsarbete på Åkervägen i Hjärup

På Åkervägen i Hjärup kommer det att utföras renoveringsarbete på vatten- avlopps- och dagvattenledningarna.

Arbetet påbörjas vecka 42 och kommer att pågå fram till slutet av januari 2013.
Berörda fastigheter är informerade via brev.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB.
Har du några frågor kontakta Anders Håkansson 0733-37 63 84.