Farligt Avfall-bilen blir permanent

Sysavs Farligt Avfall-bilen startade som ett projekt för snart två år sedan. Projektet har nu utvärderats och från 2013 är Farligt Avfall-bilen en permanent service till kommuninvånarna i södra Skåne.

Läs mer