Farligt Avfall-bilen blir permanent

Farligt avfall-bilen. Foto :SYSAV

Sysavs Farligt Avfall-bilen startade som ett projekt för snart två år sedan. Projektet har nu utvärderats och från 2013 är Farligt Avfall-bilen en permanent service till kommuninvånarna i södra Skåne.

Syftet med den mobila insamlingen är att hushållen på ett enkelt och miljöriktigt sätt ska kunna lämna farligt avfall. Farligt Avfall-bilen är ett komplement för, i synnerhet, den som har svårt att ta sig till en återvinningscentral för att lämna farligt avfall.

Till Farligt Avfall-bilen kan hushåll lämna farligt avfall inklusive elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Läs mer om farligt avfall och Farligt Avfall-bilen.

Stoppställen i Staffanstorps kommun för 2013

Adress Datum Tid
Lars väg/Banvallsvägen, Hjärup 2 april kl.18-19
Lars väg/Banvallsvägen, Hjärup 27 augusti kl.18-19
Malmövägen/Domsagovägen vid
återvinningsstaionen, Staffanstorp
25 juni kl.18-19
Malmövägen/Domsagovägen vid
återvinningsstaionen, Staffanstorp
22 oktober kl.18-19

FAKTA

Sysavs ägarkommuner är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Källa:Sysav