Fler än någonsin – ännu närmare 23 000 än 22 000 invånare!

Medborgare Foto och licens:SCB

Vid september månads slut 2012 har befolkningen i Staffanstorps kommun ökat till 22 528 personer (+ 232 pers). Hittills i år (januari-september) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 69 personer, ett invandringsöverskott på 61 personer och ett inrikes flyttningsöverskott på 102 personer.

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2011-2012: 22 296 personer.

Befolkningsutvecklingen i Staffanstorp 2012-09-30

Källa: Befolkningsstatistik från SCB