Borggårdsängen blir park

Borggårdsängen idag Foto: Maria Gunnarsson

I vecka 46 startar anläggningen av den nya parken. Då kommer över 1000 plantor att ta plats på Borggårdsängen för att skapa en mer innehållsrik parkmiljö och ett mer upplevelserikt gångstråk längs med Borggårdsbäcken.

I enlighet med Grönplan för Staffanstorp och Hjärup tas nu ett större helhetsgrepp om Borggårdsängen. Träd och buskar ska fylla ängen med spännande vistelseytor och vegetation som på sikt kommer att bilda ett parklikt trädbestånd.

Träden och buskarna ska planteras i intressanta former för att locka besökare till vistelse, möten eller till att ta en alternativ väg på promenaden.

I samband med denna upprustning kommer även Borggårdsallén att kompletteras med lönnar mellan Borggårdsskolan och Skråvägen.

Borggårds lekplats ska få en ny gungställning med fler gungplatser och en snurrlek. Den befintliga klätterställningen kommer att stå kvar. Vegetationen runt lekplatsen ska ersättas med ny.

Arbetet kommer att vara färdigställt innan årsskiftet och utförs i samarbete med Green Landscaping.