Staffanstorp klättrar rejält på skolrankningen

Av landets 290 kommuner hamnar Staffanstorps kommun på en 28:e plats i Lärarförbundets rankning av landets bästa skolkommuner. Det är ett rejält kliv uppåt mot förra årets 73:e plats.

Bästa skolkommun 2012 är Vellinge kommun. Lunds kommun kom på plats nio.

Det är glädjande att Staffanstorp klättrar kraftigt i Lärarförbundets skolrankning. Nu tillhör våra skolor återigen den bästa tiondelen i landet. Detta visar att våra ansträngningar börjat att bära frukt, men de slutar inte här: vår uttalade ambition är att förbättra oss ytterligare säger Michael Sandin, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Så här görs undersökningen av bästa skolkommun

Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner. Lärarförbundets rankning av landets 290 kommuner bygger på statistik från SCB, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas Samverkansråd samt en enkät till Lärarförbundets lokalavdelningar.

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Bland kriterierna finns resurser till undervisningen, lärartäthet, lärarlöner, utbildade lärare, andel barn i förskola, betygsresultat, antal godkända elever och kommunen som avtalspart.

Rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare. Se hela listan för 2012 och 2011 på Lärarförbundets webbplats.

Källa Lärarförbundet.