Bredband i Staffanstorp

Snart kommer du ha möjlighet att ansluta din fastighet till Öppet Stadsnät i Staffanstorp via ett fiberoptiskt bredbandsnät. Skicka in din intresseanmälan till Staffanstorps Centrum AB för att de ska kunna få kontroll över intresset i kommunen för bredband.

Även du som enskild villaägare kommer att få möjlighet att koppla in dig på en snabb fiberanslutning för Internet, TV och telefoni, till ett bra pris. Staffanstorp kommun har tagit fram en bredbandsstrategi. Målet med strategin är att:

Minst 40% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100mbit/s senast år 2015. 4 år senare, 2019 ska andelen hushåll och företag vara minst 80% för att slutligen år 2020 uppgå till minst 90%.

Läs mer om vad det kostar, hur det går till och hur du gör för att lämna din intresseanmälan.