Businessport lyfter näringslivsorten Staffanstorp

I oktober kom den första utvärderingen av Businessport Staffanstorps arbete. Utvärderarna från revisionsföretaget Ernst & Young konstaterar ”att bolaget nått upp till mål och förväntningar”.

Staffanstorps kommuns näringslivsbolag Businessport Staffanstorp startades 2008. Då låg Staffanstorps kommun på plats 54 bland 290 svenska kommuner i Svenskt Näringslivs rankning. Sedan dess har kommunen gått upp till plats 26 i den stenhårda konkurrensen.

– Vi hade ett antal mål när vi startade som vi uppnått, säger VD Claes Nilsson.

– Antalet registrerade företag skulle öka och det har det gjort under den här tiden.

– Ett annat mål är att vi ska ligga som sämst femma i Skåne vad beträffar näringslivsklimatet. Det har vi hållit. Vi har bara framför oss kommuner som Vellinge, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Det är inte lätt att ligga högt och ännu svårare att öka i rankningen.

– Alla kommuner försöker förbättra sig och mätningarna görs i relation till övriga. Om alla lyfter sig måste vi lyfta oss minst lika mycket för att behålla vår position.

Många involverade

Claes Nilsson understryker att framgångarna för Staffanstorp som näringslivsort inte bara beror på Businessport.

– Vi pratar om etableringar, nyföretagarservice, service åt befintliga företag, projekt, strukturfrågor. Vi är många involverade så jag tänker inte slå mig för bröstet. Utvecklingen hänger på en helhet av samarbeten. Många faktorer spelar in, som bemötandet inom kommunförvaltningen när man söker bygglov, miljöprövning och liknande.

– En arkitekt berättade för mig att han fått bygglov här i Staffanstorp på 14 dagar. I en grannkommun hade bygglovet fortfarande inte beviljats efter ett halvår. Den sortens renommé förbättrar naturligtvis vårt goda namn i företagskretsar.

Claes Nilsson tillägger:

– Michael Sandins engagemang har också varit väldigt viktigt, med företagsbesök och rådhusluncher. Han har alltid varit på bettet när det gäller företagen.

Många glädjeämnen

Businessport arbetar aktivt med utveckling av besöksnäring och handel.

– Bland annat har vi varit med och dragit igång Handelsföreningen, berättar han.

– Vi drev under två års tid ett framgångsrikt jätteprojekt under namnet Skåneakademier med företagsutveckling för ett 80-tal företag. Vi har varit projektägare för ett Leaderprojekt och tagit fram en ny cykelkarta för kommunerna i Lundaland.

– Vi har hela tiden arbetat för fler företagsetableringar till Staffanstorp, och har fungerat som en lots för att få hit fler företag.

– Vi har inte muskler att av egen kraft fixa etableringar fullt ut, men vi kan kratta för dem, hjälpa till att hitta lokaler och mark, underlätta på olika sätt.

– Vi pratar aldrig om vilka företag vi för samtal med. När de själva känner sig mogna presenterar de sig själva, säger han och nämner Cavotec, Lunds Inredningssnickerier och nyetablerade målerifirman B&W som glädjande exempel på nyetableringar.

– Och jag glädjer mig åt Rondellens utveckling. Vi har många jättebra bundsförvanter i vårt utvecklingsarbete. Mårten Mårtensson vid Rondellen är fantastisk. Några fler som han och vi hade utvecklats otroligt.

Svårt hitta ersättare

Businessport ägs av kommunen, 49 procent samt av Företagarna, Företagsgruppen och LRF med 51 procent.

– Det har varit en principfråga för kommunen att näringslivet har majoritet, säger Claes Nilsson vars anställningskontrakt går ut 28 februari 2013, då han uppnår pensionsålder.

”Det har tydligt framkommit i våra intervjuer att mycket bygger på verkställande direktören och hans personlighet”, skriver Ernst & Young i sin utvärdering. En av de stora utmaningarna, menar utvärderarna, blir att hitta en ersättare.

– Det blir säkert inga problem att hitta en ersättare, replikerar Claes Nilsson som dock erbjuder sig att stanna kvar om det behövs i en övergångsperiod medan en ny VD rekryteras.

Under tiden fortsätter planerade utvecklingsarbeten, samt inte minst planeringen för nästa års Guldkväll för näringslivet fredagen den 31 maj.

Businessports VD hoppas nu att kommun och styrelse åter ska ge sin finansiella välsignelse till det lyckade evenemanget som genomfördes för första gången i våras.

Och om framtiden för Staffanstorp som ledande företagsort i regionen säger han:

– Vi strävar efter det allmänna omdömet att i Staffanstorp är det lätt att driva företag och jag tycker vi har kommit en god bit på väg.

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt