Det ska löna sig att vara medlem

Staffanstorps Handelsförening satsar offensivt inför 2013. Handeln i Hjärup och Rondellen ingår som en viktig del i framtidsplanerna.
– Ett medlemskap ska ge ett omedelbart mervärde, säger ordförande Johan Gustafsson.

Fler medlemmar, nya aktiviteter, fler evenemang, nätverk och ny webbsida. Så ser framtidsplanerna ut för Staffanstorps Handelsförening.

– Man ska känna att det är helt naturligt och lönar sig att vara medlem, det ska ge ett direkt mervärde, säger ordförande Johan Gustafsson som även är bankchef på Sparbanken Öresund i Staffanstorp.

– Vi tänker bredda vår medlemsbas och ska inte bara vara en förening för handelsmän utan för alla näringsidkare i kommunen som jobbar direkt mot konsumenten, alltså även hantverkare, med flera.

Mer evenemang

Handelsföreningen startades 2009. Idag är 36 företag anslutna.

– Medlemsantalet kommer att öka nästa år. Avgiften har upplevts som för hög så vi har sänkt från 4 000 till 3 000 kr och för enmansföretag bara 1 000 kr per år.

Sedan i våras har styrelsen strukturerat upp arbetet och kontaktat ett antal medlemmar och frågat vad de förväntar sig av sitt medlemskap.

– Utifrån deras svar planerar vi fyra viktiga steg i vår utveckling, säger han.

  1. Marknadsföra Handelsföreningens viktiga budskap att allt fler staffanstorpsbor ska göra sina affärer lokalt.
  2. Marknadsföra medlemmarna i Handelsföreningen.
  3. Skapa nätverk inom Handelsföreningen.
  4. Skapa fler evenemang.

– Medlemmarna måste lära känna varandra. Att veta vad de andra jobbar med ökar trovärdigheten och man kan göra aktiviteter och affärer med varandra.

– Som evenemang är skyltsöndagen aktuell just nu. Våra medlemmar erbjuds gratis tält på Torget och Bråhögsplatsen. Det är ett mervärde vi erbjuder.

– Vi skissar på en Handelns dag, då alla invånare ska kunna uppleva orternas utbud. Vi vill då logistiskt knyta samman Staffanstorp med

Rondellen och Hjärup. Vi arbetar på att hitta ett sätt att ta sig runt, eventuellt med buss. Hjärup blir föremål för en närmare satsning under nästa år.

– Det är en naturlig del i vår kommun. Vi ska rikta oss direkt till näringsidkarna och visa att det finns ett mervärde att vara med i Staffanstorps Handelsförening.

Ny webbsida

Även en ny webbsida planeras.

– Den ska bli fräschare, med mer information, framför allt aktuell information, en hemsida som också kan generera ett mervärde för medlemmarna med en bra kommunikation ut mot marknaden och en interaktivitet mellan medlemmarna.

– Vi funderar även på andra mervärden sinsemellan, kanske ett rabatthäfte där medlemmar får rabatt hos varandra.

– Och man kan bli stödmedlem i Handelsföreningen även som privatperson, påpekar Johan Gustafsson.

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt