Premiär för nya busshållsplatsen på Malmövägen

Nya busshållplats vid Storgatan/Malmövägen

Fredagen den 7 december kl. 13 – 16 kommer Nobina tillsammans med Skånetrafiken och kommunen att informera om linjeförändringarna som kommer att gälla från och med den 9 december. Det kommer att finnas möjlighet att titta på den nya bussen, vara med i tipstävling, ställa frågor och ladda JOJO-kort.

Bussen kommer att stå uppställd på gamla busstationen 50 meter från den nya busshållplatsen som heter Storgatan som ligger vid korsningen Storgatan/Malmövägen.

Den gamla busstationen stängs helt för busstrafik från den 9 december.
Från och med den 12 december kommer alla bussar att gå via den nya busshållplatsen. Mellan den 9 – 12 december hänvisas bussresenärer till hållplatserna Lundavägen eller Tingsvägen.
Hos Skånetrafiken kan du läsa allt om nya tidtabellen som gäller från den 9 december 2012. Mer information om omläggningen av busslinjerna finns att läsa i Informationsfolder – buss var 15:e minut till Malmö.