Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket.  Bilder från bygget läggs ut efterhand som  arbetet fortskrider. 

Mer information om nya dagvattenpumpstationen finns också att läsa om i tidigare inlägg.
Nya dagvattenpumpstationen, bild 1

Nya dagvattenpumpstationen, bild 2

Nya dagvattenpumpstationen, bild 3