Nya busshållplatsen på Malmövägen

Busshållplats Storgatan Foto: Maria Gunnarsson

Området runt omkring nya busshållplatsen kommer inte bli färdigt till öppnandet den 12 december. Vintern kom innan allt var färdigställt.

Under hösten fick kommunen möjlighet att utöka området norr om Malmövägen och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för den nya busshållplatsen Storgatan. Detta området skulle bli klart till den 12 december och parkområdet bli klart till nyår. Snö och kyla har försenat färdigställandet av arbetet.

Busshållplatsen kommer att öppna den 12 december som planerat, men vissa delar kommer det att vara grus istället för asfalt. Cykelparkeringen på södra sidan är klar. Den på norra sidan kommer det att bli delvis färdig innan nyår. När övriga delar blir färdiga beror på hur lång och kall vintern blir.