Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 17 december 2012, kl. 16.00.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup.

På mötet behandlas bland annat:

  • Investeringsbudget för år 2013 och direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2014.

Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, från den 18 december när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändningen

Dagordning

FAKTA

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation. Att fatta beslut till exempel om vad vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.