Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-12 att anta detaljplanen för del av Borggård 1:4, automatstation vid Borggårdsrondellen, Staffanstorp.

Nämnden beslutade vid samma sammanträde att även anta ändringen av detaljplan för del av Brågarp 6:159, Kometvägen, Staffanstorp.