Utställning av detaljplan vid Bjällerupsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsutbyggnad i enlighet med kommunens översiktsplan Framtidens Kommun – perspektiv 2038. Området, som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Läs mer om detaljplanen för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl, vid Bjällerupsvägen.