108:an byggs om från Klågerup till Holmeja

En stor ombyggnad ska göras av Väg 108 mellan Holmeja och Klågerup. Vägen ska bli en fyrfilig mötesfri väg och korsningarna mot Sturups flygplats och in mot Klågerups samhälle blir cirkulationsplatser.

Korsningen vid Hyby kyrka blir en trafikplats. Vägen är en viktig länk mellan Trelleborg, Svedala, Staffanstorp och Lund med stora transporter dagligen till Trelleborgs hamn och Sturups flygplats. Cirka 8 000 fordon trafikerar sträckan per dygn.

Ombyggnaden kommer att påverka alla de staffanstorpsbor som dagligen pendlar söderut. Arbetet beräknas starta 15 mars 2013. Trafikverket planerar dubbelriktad trafik under hela byggtiden, undantaget några helger med totalavstängning när nya broar ska skjutas på plats.

Den nya vägen blir 15,75 meter bred och får fyra körfält med räcke i mitten. Hastighetsgränsen blir 100 km/tim. Utfarter längs vägen stängs av och istället byggs sidovägar för bland annat lantbrukstransporter. Vänstersvängar blir inte längre tillåtna. Arbetet ska vara klart i juli 2014.

Källa: Trafikverket.se