Obehöriga personer utger sig för att komma från hemtjänsten

Måndagen den 14 januari kom det till kommunens kännedom att en del av våra brukare inom hemtjänsten har fått besök av så kallad icke-personal. Icke-personal är personer som falskt utger sig för att vara från hemtjänsten.

Staffanstorp är och ska vara en trygg och säker kommun att leva i och därför vill vi att våra brukare, deras anhöriga och övriga berörda i vår kommun får vetskap om att det just nu finns obehöriga personer som utger sig för att komma från hemtjänsten. Man ringer på, talar om att man kommer från hemtjänsten och i vissa fall går de in hos brukarna.

Håll ögon och öron öppna!

Vi vill därför uppmana att inte släppa in någon som inte kan legitimera sig med en tjänstelegitimation, alltså inte en vanlig identitetshandling.

Kommunen polisanmäler självklart denna typen av bedrägeri.

Kontakt: Anita Enqvist 046-25 12 16