Christian och Pierre – vår nya politiska duo

Christian Sonesson och Pierre Sjöström. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Vid årsskiftet utsågs kommunalrådet Christian Sonesson (M) till ny ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorp.  Från 1 februari fick även oppositionen en ny företrädare. Pierre Sjöström (S) är nytt kommunalråd och ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

I årets första nummer av StaffanstorpsAktuellt ställer vi tre frågor till våra båda nya kommunalråd: Vad brinner de för i politiken? Och vilka är de privat, utanför politiken?

Christian Sonesson (M)

Varför valde du från början att arbeta politiskt?

– Det var när jag gick i gymnasiet i Lund på Spyken. Då startades där en MSU-förening (Moderat skolungdom) och vi var ett kompisgäng från Staffanstorp som var med. När man är i den åldern handlar det mer om idépolitik, antingen eller. Som 18-åring kom jag in i fullmäktige 1998 och har suttit här sedan dess. Under tiden har jag glidit alltmer över mot den kommunala sakpolitiken, men idépolitiken finns såklart kvar i grunden.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor idag?

– De frihetliga värderingarna, rätten att välja, rätten för individen att bestämma själv. Det genomsyrar hela den kommunala kärnverksamheten att kunna välja t ex skola, förskola och äldreboende, vilket du inte kunde för 20 år sedan. Det är jag stolt över att ha varit med om att införa. Pratar vi ren sakpolitik är trygghetsfrågan viktigast, att vi ska vara en trygg och trivsam kommun att bo i och där de kommunala kärnverksamheterna ska fungera. Skolan är en extremt central fråga för mig, men även äldreomsorgen och den fysiska planeringen är viktiga.

Kan du kort beskriva hur du vill att Staffanstorp ska utvecklas i framtiden?

– Jag vill att Staffanstorp ska utvecklas som en dynamisk del i Öresundsregionen. Vi ska våga ta kliv, men vi ska bevara vår småskalighet och vår känsla att det här är Staffanstorps kommun. Vi ska behålla vår identitet i en tillväxtanda, vi ska inte vara rädda för utveckling, men vi ska fortfarande vara den gemytliga trivsamma platsen där folk hälsar på varandra och där man trivs. Jag tror vi är på rätt väg. Vi har vågat sticka ut genom historien, inte minst när vi gjorde om hela vårt centrum. Det är något som folk i Staffanstorp idag är väldigt glada och nöjda med, och jag tror att vi kan spinna vidare på den andan och den typen av tillväxt och framåtanda och ändå bevara vår identitet.

FAKTARUTA

Namn:  Christian Sonesson

Ålder: 32

Yrke: Kommunalråd (M). Tjänstledig från jobbet som registrerad fastighetsmäklare i Malmö.

Utbildning: Fastighetsmäklarprogrammet på Malmö Högskola. Har läst historia, samhällsgeografi och statsvetenskap vid Lunds universitet. Läst franska i ett år på ett franskt universitet i Poitiers.

Född i: Staffanstorp

Språk: Pratar svenska och engelska, klarar mig hyfsat även på franska och tyska

Familj: Fru och son, 7 mån. Samt jack russeln Truls

Bor i: Villa i Staffanstorp

Favoriträtt: Grillad entrecote är min favorit

Favoritdryck: Beror på dygnets tid och veckodag, men ett glas vin är alltid gott

Reser helst till: På utlandssemester reser jag helst till Korsika. Eller Österlen för att hålla sig i Skåne. Men jag trivs också väldigt bra hemma i trädgården.

Senast lästa bok: Paganinikontraktet av Lars Keppler

Fritidsintressen (utöver politiken): MFF. Fotboll tycker jag om. Jag trivs även med att vara ute i skog och mark.

Aktiv i andra föreningar:  Hinner inte med mycket annat än politiken

Aktiv inom politiken sedan: 1995 

Aktuell: Kommunalråd (M). Ny ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun

Pierre Sjöström (S)

Varför valde du från början att arbeta politiskt?

– Av det enkla skälet att jag inte fick någon barnomsorg när jag flyttade till Staffanstorps kommun. Det fanns egentligen bara två partier som ville bygga ut barnomsorgen, socialdemokraterna och folkpartiet. Och eftersom hjärtat låg mer till vänster så hamnade jag i socialdemokratin. Det var den utlösande faktorn. Året var 1984.

Vilken är dina politiska hjärtefrågor idag?

– Skolan. Att ge ungdomar förutsättningar att lyckas i livet är nog den största utmaningen. Men även äldreomsorgen. I takt med att våra invånare blir äldre i Staffanstorp är det också en utmaning att ge dem den service som de efterfrågar. En tredje hjärtefråga är bostäder för våra ungdomar. Det är viktigt att vi erbjuder kommuninvånarna en valfrihet. Det gäller också valet att inte välja en vinstdrivande entreprenör inom exempelvis skola, vård och omsorg, men också valet inom äldreomsorg. Även miljöfrågorna har kommit i skymundan i Staffanstorps kommun och måste prioriteras högre framöver.

Kan du kort beskriva hur du vill att Staffanstorp ska utvecklas i framtiden?

– Jag vill att Staffanstorp ska vara en välkomnande kommun där alla människor ska få plats oavsett bakgrund, där vi lever i harmoni med varandra med respekt för människors lika värde. En kommun som erbjuder bra förskolor, skolor och rika möjligheter av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi borde också eftersträva att orten omvandlas från en sovstad till en ort där vi även har fler arbetstillfällen på orten. Därmed minskas miljöbelastningen av pendlingsresor men innebär också att det lokala näringslivet ges bättre möjligheter tack vare fler kunder.
Jag vill också eftersträva en större öppenhet och transparens inom kommunens samtliga verksamheter. Det är viktigt att redovisa öppet de såväl positiva som negativa spörsmål som verksamheten möter. En kommun kan aldrig utvecklas annars.

FAKTARUTA

Namn: Pierre Sjöström

Ålder: 53 år 

Yrke: Kommunalråd (S). Tjänstledig från jobbet som avdelningschef på Lunds kommuns ekonomiavdelning 

Utbildning: Socionom med offentlig ekonomi som inriktning

Född i: Belgien med svensk pappa och belgisk mamma

Språk: Franska, engelska, svenska

Familj: Sambo och två vuxna barn, 29 och 24 år

Bor i: Villa i Hjärup

Favoriträtt: Kåldolmar. Men jag tycker även om såväl enkla italienska rätter som det franska köket.

Favoritdryck: Normalt Ramlösa, men jag tar även gärna ett glas rött vin

Reser helst till: Jag har varit i alla världsdelar. Det är alltid intressant med nya länder och nya kulturer, gärna i förening med natur. Latinamerika är väldigt spännande. Jag skulle gärna återvända till Australien. Ska man bara göra en resa i sitt liv ska man åka till Kina, kulturen är så annorlunda och den berikar

Senast lästa bok: Läser just nu Britt-Marie Mattssons bok om familjen Kennedy: Vi tolererar inga förlorare 

Fritidsintressen (utöver politiken): Resor, mat, umgås med andra människor

Aktiv i andra föreningar: Nej, jag är redan medlem i en av de största föreningarna i Staffanstorp, socialdemokraterna…

Aktiv inom politiken sedan: 1984.

Aktuell: Nytillträtt kommunalråd (S). Ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun.

Text & Bild: Ivar Sjöström för StaffanstorpsAktuellt