Står du i tomtkön och har bytt adress?

Nu är det tid att betala årsavgiften för 2013 för tomt- och villakön i Staffanstorps kommun. Står du i tomtkön och har bytt adress så vänligen kontakta medborgarkontoret och uppge din nya adress.

e-post: medborgarkontoret@staffanstorp.se

Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars 2013.

För dig som står i tomtkön och inte har fått kommunens informationsbrev om inbetalning till tomtkön (skickades ut 2013-01-14) ombeds att kontakta medborgarkontoret. 046-25 11 00, e-post