Offensiva enheten lyfter Staffanstorp till rikstopp

Den nya satsningen på Offensiva enheter har gjort Räddningstjänsten i Staffanstorps kommun till en av Sveriges absolut snabbaste, med den tredje kortaste utryckningstiden i hela landet.

Vid SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) senaste genomgång av landets samtliga räddningstjänster från norr till söder konstaterades att Staffanstorp-Lommas gemensamma

Räddningstjänst har den tredje kortaste utryckningstiden, alla kategorier, heltids-, deltids- och frivilliga räddningstjänster inräknat.

– Bland deltidarna är vi den allra snabbaste, säger räddningschef Roger Gustafsson och stf räddningschef Michael Marklund.

Unik satsning

De har all anledning att vara stolta. Förklaringen till att ”lilla” Staffanstorps deltidsräddningstjänst toppar i landet är den unika satsning på offensiva enheter som inleddes 2011. Offensiva enheter är Staffanstorp ännu ganska ensamma om, även om många kommuner nu överväger att ta efter.

– Jag tog med mig konceptet från Räddningsverket, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Karlstad, där jag arbetade innan jag kom hit, berättar Roger Gustafsson. Vi jobbade där med ett projekt som hette Firefight och det är ungefär det vi genomfört här.

– Vi försöker i Staffanstorp ligga i framkant på allt vi gör. Vår  uppdragsgivare kommunen är positiv, tror på oss och ger oss de möjligheter vi behöver. Vi har kört detta i skarp drift i 1,5 år och halverat utryckningstiderna. Vi ligger i topp även som den tredje mest kostnadseffektiva räddningstjänsten i landet. En heltidskår är fem gånger så dyr.

Uppmärksammat

Satsningen på Offensiva enheter i Staffanstorp har fått stor uppmärksamhet och många studiebesök sker från andra delar av landet.

– Vi fick i fjor visa upp båda bilarna på säkerhetsmässan Skydd 2012. Vi körde två uppvisningar per dag och många kom fram och var intresserade.

– Nu i helgen var de från Finspång här och nästa vecka kommer Laholm. Härnäst är vi nominerade till Kvalitetsmässan i Göteborg i höst. Uttagning sker i vår.

Totalt arbetar fyra grupper och fyra gruppchefer operativt. 24 deltidsbrandmän har jour i sina respektive grupper var fjärde vecka. När larmet går rycker den personal som har hand om spjutspetsbilarna ut direkt från hemmet eller jobbet till olycksplatsen. Övriga i gruppen åker till brandstationen och hämtar de större bilarna.

Den offensiva enheten i Staffanstorp består av två specialbyggda och specialutrustade mindre utryckningsfordon, en Volkswagen Caddy och en Mercedes Sprint. Två deltidsbrandmän i varje grupp har bilarna med sig dygnet runt, hem och till ordinarie arbetsplats. Även Lomma har två likadana bilar i sin offensiva enhet. Bilarna är utrustade med den absolut senaste tekniken av t ex hjärtstartare, defibrillator, syrgas, klippverktyg, inbrytningsverktyg, andningsapparat IR/värme-kamera, övertrycksfläkt och skärsläckare (se nedan).

– Vi har koncentrerat utrustningen i bilarna till våra fyra viktigaste områden, säger Roger Gustafsson. Förutom bränder även trafikolyckor, sjukvårdslarm och drunkningsolyckor.

Nytt effektivt verktyg

Skärsläckaren, det nya verktyg som Offensiva enheten är utrustad med, är en högtryckspump som även innehåller skärmedel.

– Grabbarna kan ta upp ett hål in i vilket rum som helst, genom vilket material som helst. Det höga trycket skapar en vattendimma med högt tryck, som en sprinkler med väldigt fina vattendroppar som förångas och ofta släcker branden innan den hunnit sprida sig vidare, berättar Michael Marklund.

– Skärsläckaren är så effektiv att en brand ofta kan vara under kontroll redan innan de stora bilarna hunnit fram. De flesta bränder är små i början, men blir större och större. Är vi framme snabbt kan vi släcka medan branden är liten. Kommer vi fyra-fem minuter senare kan den ha eskalerat.

– Offensiva enheten får inte gå in och rökdyka innan övriga kåren är på plats, men de kan starta släckningen utifrån. På det här viset rycker vi ut nästan lika snabbt som heltidsbrandmän, eftersom vi kör direkt till olycksplatsen.

Trafikolyckor och hjärtstopp

– Vid trafikolyckor är vi snabbt framme och tar hand om skadade, främst med livsuppehållande åtgärder. Vi är alla utbildade på att arbeta med syrgas, hjärtstartare, nackkragar samt hjärt- och lungräddning av läkare inom Region Skåne.

– Bilarna är också utrustade för att kunna klara drunkningsolyckor, som kanske inte är så vanligt i Staffanstorp men däremot förekommer i Lomma.

– Vi åker även på alla larm som gäller hjärtstopp och större trauman.

Vi är oftast på plats först eftersom ambulansen behöver åtta minuter från Lund och vi är framme på högst 5,5 minuter, vilket kan vara helt livsavgörande minuter.

Utbildningar

Räddningstjänsten har även andra viktiga uppgifter att fylla i sin verksamhet. En av dessa är att erbjuda en bred utbildningsverksamhet till såväl privatpersoner, som företag och ägarkommunerna.

Följande kurser ges i Räddningstjänstens regi: Hjärt- och lungräddning för vuxen och barn, Första hjälpen, Allmän brandkunskap, Företagsanpassad brandskyddsutbildning, Heta arbeten samt Brandutbildning för barn.

Mer information om detta ger Marianne Danell på tel: 040 – 641 13 81.

FAKTA – Säker och trygg kommun

Den exklusiva certifiering som tillåter ett mindre antal svenska kommuner att kalla sig A Safe Community utförs av Karolinska institutet i Stockholm och sker vart femte år. För Staffanstorps del sker återcertifieringen i höst. För att bli utnämnd till en Säker och Trygg kommun – A Safe Community – fordras att kommunen utgår från ett antal internationella indikatorer vad gäller organisation, program, arbetsätt, dokumentation och utvärdering av det skadeförebyggande arbetet, samt skadors frekvens och orsaker.

Arbetet som ska vara långsiktigt och involvera kommuninvånarna och även innehålla särskilda program för båda kön och alla åldrar, miljöer och situationer, högriskgrupper och högriskmiljöer samt på andra sätt främja säkerhet för utsatta grupper.

I fjor utsågs Staffanstorps kommun även till en av Sveriges tolv säkraste kommuner av Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL:s rankingen påverkas av många olika samhällsfaktorer; polisens och räddningstjänstens effektivitet och kompetens men även hur fastigheter, gator och trottoarer planeras och byggs, hur skolorna arbetar med elever och föräldrar, utanförskap och mobbning, arbetet inom vården, samarbetet mellan företag och arbetsförmedling, kommunens kontakt och dialog med föreningslivet och enskilda medborgare, med mera. Mer info om A Safe Community: Karolinska Institutet www.phs.ki.se/csp

Text: Ivar Sjögren