Tillfällig ändring av busstrafiken

Nya busshållplats vid Storgatan/Malmövägen

Onsdagen den 6 februari mellan klockan 4 till 12 kommer det att utföras vägarbeten på södra sidan av Malmövägen vid hållplats Storgatan. Detta medför att hållplatsen stängs och busslinjerna 174, 172, 166, 155 och 127 påverkas.

Bussen kommer inte att stannar på hållplatsen under denna tid och vissa linjer får delvis annan sträckning. Mer information om hållplats- och linjeförändringarna hittar du här. Hos Skånetrafiken hittar du också uppdaterad information.

Bilar och andra fordon

Även övrig trafik kommer att påverkas då det blir begränsad framkomlighet på platsen. Vi ber er om ni har möjligt att välja annan väg under tiden arbetet pågår.