Dags för vårens föräldrautbildning för separerade föräldrar

Barn I Föräldrars Fokus är en kort föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar som separerat och som har svårt att samarbeta kring sina barn. BIFF genomförs i samarbete med Rädda Barnen och flera olika kommuner runt om i Skåne. 

BIFF har som mål att öka din medvetenhet om vad som gynnar ditt barns utveckling och öka tilltron till din egen föräldraförmåga och betydelse. Utbildningen vill hjälpa dig att utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att sätta ditt barns behov i fokus.

Mammor och pappor träffas vid tre tillfällen i separata grupper. Utbildningen är på kvällstid och är kostnadsfri.

De tre träffarna har följande teman:

  • Förändringar för barnet
  • Barnkonventionen, barnets släktträd och anknytningsteori
  • Barnets utvecklingsfaser och kommunikation

Det finns platser kvar till vårens grupper som startar tisdagen den 26 februari.  Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta Else Holm via mejl eller ring 046-287 17 83