Arbetat för ett samhälle tillgängligt för alla?

Tillgänglighet Foto:Lisbeth Svensson

Kommunala handikapprådet vill visa sin uppskattning för de personer, företag och verksamheter som arbetar för att få ett samhälle tillgängligt för alla. Med anledning av detta instiftade kommunala handikapprådet 2004 ett Diplom.

Diplomet delas ut till privata företag, offentliga verksamheter samt enskilda tjänstemän och övriga personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att skapa en bättre miljö för personer med funktionshinder.

Diplomet kan delas ut för nybyggnad, om- och tillbyggnad samt enskilda åtgärder för personer med funktionshinder, det kan exempelvis vara anordna handikapparkeringsplatser, automatiska dörröppnare, handikapp-WC, ta bort trösklar, bredda dörrar, tillhandahålla information på efterfrågat media med mera.

Handikapprådet utser vem som ska tilldelas diplomet. Ärendet behandlas på handikapprådets sammanträde. Diplomet delas ut i samband med kommunens guldkväll den 31/5.

Diplomet delas ut en gång per år. Flera diplom kan delas ut vid vart tillfälle.

Förslag på nominerade ska vara handikapprådet tillhanda senast den 26/2, 2013.

Uppgifter som ska finnas med på inlämnat förslag är:

  • Vem som är föreslagen
  • Motiv till att den eller de föreslås och för vilka åtgärder
  • Vem som har lämnat förslaget, namn och adress 

Uppgifterna skickas till:

Kommunala handikapprådet

att: Susanne Bäckström,

Staffanstorps kommun

245 80  Staffanstorp

eller via e-post