113 13 – nytt informationsnummer som ska avlasta 112

113 13 Information vid olyckor och kriser

113 13 är ett nytt nationellt informationsnummer som kommer att införas i hela Sverige med start den 11 mars 2013. Dit kan medborgare ringa för att få svar på frågor som berör störningar i samhället, som inte är av livshotande karaktär. Tanken är att det ska avlasta 112 vid allvarliga olyckor och kriser.

Numret ska vara ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en storbrand. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Bakgrund

Regeringen har gett SOS Alarm i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram tjänsten som kommer att vara tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

All information som lämnas på 113 13 är säkerställd information, det vill säga den är avstämd och kontrollerad med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat.

Allmänna frågor och svar

När ska man ringa 113 13?

Tjänsten ska användas vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Vad händer med 112?

Nödnumret 112 påverkas inte. Det ska användas vid akuta hjälpbehov när liv, egendom och miljö är hotad. Det kommer att fungera precis som idag. Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation.

Vad händer om man ringer 112 fast man borde ha ringt 113 13?

Då kommer du bli hänvisad att ringa 113 13 istället, det vill säga du får ringa om.

Vad händer om man ringer 113 13 fast man borde ha ringt 112?

Om man har ett ärende som egentligen ska hamna hos nödnumret 112 kommer man att bli kopplad dit.

Fyra viktiga telefonnummer

112 – Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
1177  – Sjukvårdsrådgivning dygnet runt
113 13 – Ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.
114 14  – Till Polisen när det inte är akut

Källa: SOS-Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB