Välkommen till öppet hus om Simrishamnsbanan

Järnvägsspår Önsvalaområdet Foto:Göran Berggren

Trafikverket bjuder in till öppet hus om Simrishamnsbanan den 20 mars klockan 15–20. Just nu pågår en järnvägsutredning där Trafikverket studerar förutsättningarna för en modern järnväg mellan Malmö och Simrishamn.

Syftet med projektet är att bättre knyta samman östra Skåne med Öresundsregionen genom persontågstrafik med uppehåll vid stationer i Malmö Östervärn, Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Målet är att man i framtiden ska kunna resa mellan Simrishamn och Malmö på en timme. I dag är restiden cirka 1,5 timme, via Ystad. Läs mer i foldern om järnvägsutredningen.

Du är välkommen till öppet hus

Öppet hus i Staffanstorp den 20/3 klockan 15–20, samlingslokalen, S:t Staffans församlingsgård. Presentation klockan 16 och 18.30.

Din synpunkt är viktig

Samråd genomförs under större delen av planeringen och omfattar många olika aktiviteter, såväl formella som informella. Nu har Trafikverket öppet hus med utställning och presentation och berättar om läget just nu när det gäller järnvägsutredning, landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning.

Lämna synpunkter på karta

Mellan den 6 mars och 2 april kommer det att finnas möjlighet att lägga in synpunkter direkt i en karta på projektets webbplats. Det som Trafikverket framför allt behöver information om är platser som är viktiga för dig!