Vattenavstängning i Staffanstorp

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Onsdagen den 6 mars kommer vattnet att stängas på Sadelmakarevägen,  Repslagarevägen, Krutmakarevägen, Kopparslagarevägen, Handskmakarevägen och Glasmästarevägen på grund av arbete på vattenledningen.

På grund av arbete på vattenledningen vid Gullåkraverket stängs vattnet av mellan klockan 8 och 16. Vi ber er tappa upp vatten för behov. Berörda fastigheter är informerade via brev.

När vattnet släpps på igen
Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljus kläder.

Detta är ett led i arbetet med bygget av den nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket.

Har ni frågor hör av er till PEAB Sverige AB.
Anders Håkansson 0733-37 63 84