Dags att söka föreningsbidrag

För föreningar inom det sociala området är det nu dags att söka föreningsbidrag hos socialnämnden.  Socialnämnden i Staffanstorps kommun avsätter varje år ett visst belopp som ska användas för att stötta lokala föreningar som är verksamma inom det sociala området.

Sista ansökningsdatum är 2013-04-08.

Till ansökningsblankett, allmän information och kontaktuppgifter