Flödesförändring av dricksvattenförsörjning i Hjärup

Fredagen den 15 mars kommer dricksvattenflödet ändras från 100 procent leverans från Ringsjöverket till 50 procent Bolmenvatten från Ringsjöverket och 50 procent från Vombverket. 

Den 11 mars och 15 mars finns Kungörelseannons att läsa i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet på Lundasidorna samt i Lokaltidningen. Du kan också läsa mer om detta på Sydvattens hemsida.

Sydvatten ska flytta en större betongledning, som ett förberedande led i byggandet av UV-anläggning vid Ringsjöverket. Under tiden som inkopplingen av den flyttade ledningen görs kommer Ringsjöverket att vara i behov av flödesavlastning, vilket innebär att produktionen vid Vombverket kommer att ökas.