Ny lag angående vaccinationsregistrering

Från den 1 januari 2013 gäller en ny vaccinationslag. Alla vaccinationer som erbjuds via barnhälsovården och skolhälsovården ska registreras i ett nationellt register.

Enligt denna lag är vårdgivaren skyldig att rapportera vaccinationer till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Registret får användas för framställning av statistik och för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av vaccinationsprogrammen, exempelvis för kontroll av vaccinationstäckningen i Sverige och av immunitetsläget i befolkningen. Registret får också användas för forskning.

Mer information om vaccinationslag