Detaljplan antagen för Hjärups efterlängtade nya idrottsområde!

Hjärups IP

Detaljplanen för Hjärup idrottsplats antogs vid ett extrainsatt sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden idag 18:e mars 2013. Inom det nya idrottsområdet i Hjärup föreslås bland annat två konstgräsplaner och en gräsplan, ett klubbhus med förråd och parkering.

Klubbhuset och parkeringen läggs i norr, mot en ny gata som ska förbinda området med Gamla Lundavägen i öster.

Idrottsplatsen uppförs av Staffanstorps kommun i ett samarbetsprojekt mellan Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet och kultur- och fritid.

Anläggningens utformning kommer att arbetas fram tillsammans med Uppåkra IF:s styrelse.

– Idrottsplatsen i Hjärup kommer att bli en stor tillgång för idrottsföreningarna i Hjärup och vara en attraktiv mötesplats för såväl ung som gammal, menar Bertil Persson ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Anläggandet av idrottsområdet påbörjas under senhösten 2013 och avslutas under senare delen av 2014, detta under förutsättning att detaljplanen inte överklagas.