Ny medborgarundersökning på gång!

Medborgare Foto och licens:SCB

Den 18 mars skickades en enkät ut till 1000 av Staffanstorps kommuns invånare. Undersökningen är beställd av kommunen och genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med undersökningen är att få en bra bild av vad medborgarna tycker om kommunen och dess verksamheter.

Ta chansen att göra din röst hörd om du är en av de 1000 utvalda som får enkäten i brevlådan.

Samma undersökning genomförs dessutom i 69 av Sveriges kommuner och vi får därigenom möjlighet att jämföra oss med andra. Detta är femte gången som Staffanstorps kommun deltar i medborgarundersökningen.

Resultatet av undersökningen beräknas vara klart i slutet av sommaren och utgör ett viktigt underlag i kommunens strävan att ständigt förbättra verksamheter och service. För att få ett tillförlitligt resultat är vi mycket angelägna om att så många som möjligt besvarar enkäten.

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta Gustav Blohm 046 – 287 17 08