Dricksvattnet i Hjärup får tillbaka sin sammansättning

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Måndag den 25 mars kommer dricksvattenflödet i Hjärup att återgå till normal leverans, 100 % Bolmenvatten från Ringsjöverket. I vår kommun berörs endast sydöstra delen av Hjärup. 

Arbetena på Ringsjöverket har löpt på bra

De arbeten som genomförts av Sydvatten på verket med att flytta en större betongledning har fortlöpt enligt plan, trots att väderförhållandena varit något ostadiga.

Ett större grävjobb har gjorts och återfyllning av massor pågår. Under helgen kommer den nya ledningen att fyllas med vatten och driftsättas. På måndag återgår Ringsjöverket till ordinarie produktion igen.