Staffanstorp lär ut lokal demokrati till Namibia

Lokal demokrati á la Staffanstorp är delvis på väg att införas i staden Mariental i Namibia. I ett unikt Sida-samarbete bidrar Staffanstorps kommun till den demokratiska utvecklingen i den sydvästafrikanska staden.

Staffanstorps kommun har länge haft som ambition att hjälpa till med kompetens och erfarenhet där det behövs ute i världen. 2008 kopplade kommunförbunden i Namibia och Sverige samman de båda städerna Mariental och Staffanstorp.

I dag finns det flera konkreta resultat av det Sidafinansierade partnerskapet.

– Vi har identifierat ett antal områden där vi har mycket att lära av er. Framför allt inom lokal demokrati, stadsplanering och miljöfrågor, säger Marientals borgmästare Alex Kamburute i spetsen för den delegation som besökte Staffanstorp dagarna före påsk.

Enligt svensk modell

Enligt svensk modell har den afrikanska staden nyligen för första gången visat sina översiktsplaner för allmänheten på en utställning i stadens rådhus.

– Det är mycket spännande. Vi har börjat involverar våra invånare mer och mer i processerna, och det har vi lärt från er i Staffanstorp. Att ta in invånarnas synpunkter och att kunna ändra planer efter deras önskemål, är helt nytt för oss. Men på sikt kommer vi inte att kunna göra stora förändringar utan att först tala med medborgarna.

Det kommer att bli mycket bra. Våra medborgare är vana vid att först i efterhand få information om förändringar och nya planer. Nu kommer de istället att kunna känna delaktighet i samhällsutvecklingen.

Tränat brandmännen

Även Räddningstjänsten i Staffanstorp spelar en stor roll för Mariental genom att utbilda den lokala brandkåren.

– Ni har tränat våra brandmän i essensen av att vara ”firefighters” och även i förbyggande arbete och träning vid olycksplatser, bland annat i hur man räddar skadade ur bilar vid trafikolyckor, säger kommundirektör Paul Nghiwilepo. Vi har en deltidsbrandkår och våra brandmän har ett annat jobb i första hand. Med Staffanstorps hjälp har de utvecklats mycket. Det har varit mycket värdefullt.

Ett annat viktigt projekt har sin grund i den stora dammen Hardap Dam, Namibias största vattenreservoar, som med 25 km2 och med 320 miljoner kubikmeter vatten ligger alldeles intill staden. VA-ingenjör och stadsplanerare från Staffanstorp har varit på besök och delat med sig av sina kunskaper om hur Mariental i sin framtida stadsplanering ska kunna undvika allvarliga konsekvenser av de svåra översvämningar som regelbundet drabbar staden, orsakade av dammens slussar.

Vill bli Safe Community

Namibia är en ung självständig demokrati. I århundranden har landet lytt under kolonisatörer. Från slutet av 1800- och början av 1900-talet under tyskt styre fram till freden efter första världskriget och därefter under Sydafrika. Först 1990 blev landet självständigt. Mariental har cirka 16 000 invånare och ligger alldeles vid Kalahariöknens rand.

– Det finns några likheter med Staffanstorp, men många fler olikheter, säger Alex Kamburute som även är rektor för en grundskola i staden med över 500 barn.

– Jordbruket är viktigt för oss båda. En av de stora skillnaderna är däremot att i Namibia har inte kommunerna lokalt ansvar för hälso- och sjukvård, social service och inte heller för skolsystemet.

– Vår centralregering saknar ofta överblick, så ibland får vi för litet medel och ibland för mycket. Just nu ligger inte frågan i våra händer, men vi har Staffanstorp som förebild och det framstår som mer och mer klart för oss, efter att ha sett hur ni arbetar, att ansvaret på skolorna även hos oss borde ligga på kommunerna och inte på regeringen. Det är vi som bäst kan bedöma behoven.

Även Staffanstorp lär sig

Just nu är Staffanstorp och Mariental inne i sin andra projektperiod som varar året ut. En ansökan om förlängning håller på att tas fram.

– Vårt nästa mål är att bli en Safe Community, som Staffanstorp är redan idag. Detta vill vi göra med stöd av er och där ska vi också involvera våra invånare, inte minst skolorna, lärarna och föräldrarna. Vi vill att det ska vara säkert för våra invånare att bo i vår stad, vilket i så fall gör att fler vill flytta till oss, säger kommundirektör Paul Nghiwilepo.

Men ingen bro bör vara enkelriktad, så vi frågar utvecklingschef Bo Gertsson vad Staffanstorp lär av sin partner Mariental?

– Vi lär oss bland annat att lösa komplexa problem med små resurser. Det går att göra väldigt mycket med små medel. Vi får också hjälp att ifrågasätta våra egna ”svenska” lösningar som ibland kan förenklas ordentligt. Det är en nyttig lärdom för oss, säger han.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

FOTNOT. Alla kostnader inklusive tjänstemännens löner finansieras av statliga Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati ICLD i Visby.