Förskolan Boken provisorium med hög kvalitet

Den 5 mars drog förskolan Boken igång i bibliotekets gamla lokaler i Hjärups centrum. Boken är en tillfällig lösning fram till i höst då en helt nybyggd förskola ska finnas på plats i Trädgårdslunden i Åretruntbyn.

– Vi har verkligen fått jättefina lokaler, Staffanstorpshus AB har gjort ett mycket bra jobb, säger förskolechef Alma Salcinovic.

– Ja, de har gjort det riktigt fint, berömmer barnskötarna Sandra Nilsson och Carmenzita Bengtsson.

– Va, har madrasserna kommit! utbrister Alma glatt när hon får syn på det senaste materialtillskottet. Och barnvagnarna kommer nästa vecka! Toppen, för våren har vi tänkt tillbringa utomhus så mycket vi kan.

Ansvarige tjänstemannen, utvecklingsstrateg Inga-Britt Henriksson vid humanistisk service på Staffanstorps kommun, är också nöjd med lösningen.

– Detta är ett provisorium med hög kvalitet. Med professionella medarbetare och förenade krafter går det att göra underverk och hitta lösningar även med kort varsel. Vi har jätteduktiga pedagoger som verkligen kan trolla med knäna, berömmer hon.

Full rulle

Det är full rulle i den nya förskolan. Fem små förskolebarn är redan på plats och fler väntas i april och maj. Åtta barn är inplanerade för sommaren och plats finns för totalt tjugotre.

– Vi hade två veckor på oss att göra i ordning lokalerna. Gillar man utmaningar och har pedagoger som också gillar utmaningar, så är det inga bekymmer.

Alla blev eld och lågor när de hörde om detta, säger Alma Salcinovic, chef  för Stationsbyn, Åkervindan och Boken i Hjärup, tre förskolor med totalt 150 barn.

-Vi har själva möblerat, fått låna och ärva från andra förskolor i kommunen. Alla har stöttat oss.

Inskolning pågår

Vid vårt besök är tre barn färdiginskolade, och två nyanlända ska skolas in.

– Vi utgår från barnets eget behov. Så ibland kan en inskolning ta litet längre och ibland litet kortare tid, säger barnskötaren Sandra Nilsson.

I början har vi fokus på trygghet för barnen, så att vi ska lära känna varandra och skapa en relation. Trygghet en förutsättning för att kunna fortsätta arbetet. Så det är faktiskt en fördel att ha färre barn i starten, vi lär känna dem extra bra då. Totalt jobbar tre personer på Förskolan Boken, två barnsköterskor och en förskollärare.

– Två heltid och en deltid på fem barn, säger Alma, det är fantastiskt lyxigt för barnen. Jag är också glad över att flera föräldrar har sagt sig vara väldigt nöjda med att de nu fått plats för sina barn här på orten, i fina ljusa lokaler, med trevliga pedagoger med ett fint bemötande.

Många nya barn i Hjärup

I Hjärup bor många unga familjer och många små barn. Eftersom Hjärup expanderar flyttar nya barn in varje år. För att täcka behovet av förskoleplatser har en ny förskola planerats i Trädgårdslunden i Åretruntbyn men planerna har dragit ut på tiden på grund av överklaganden från kringboende.

Klar i höst

Men snart är det klart. I höst står den nya förskolan redo att ta emot 80 barn.

– Nu är alla hinder undanröjda och inom kort sätter byggandet igång och i höst är den på plats. Det är ännu inte klart vem som ska stå för driften, antingen blir det en privat aktör eller kommunen. Klart är dock att den nya förskolan ska vara igång i mitten av hösten 2013, säger Inga-Britt Henriksson på Staffanstorps kommun.

Tillfällig lösning

För att tills dess lösa platsbristen inom förskolan i Hjärup har förskolan Boken skapats tillfälligt. De gamla bibliotekslokalerna har fräschats upp och målats, fått nytt fläktsystem och ett uppvärmningskök för maten som levereras från Ängslyckan.

När den nya förskolan är färdig i höst stängs förskolan Boken och centret rivs för att skapa plats för nya Bocentrum med stadsvillor.

Åtta förskolor i Hjärup

Det finns fem kommunala och tre privata förskolor i Hjärup. De kommunala är Stationsbyns, Åkervindans, Ängslyckans och Lapptäckets förskola samt den provisoriska Förskolan Boken. De tre privata är Hjärups Montessoriförskola, Klockaregårdens förskola och Skånska Småstadens Kulturskola.

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt