Superstarkt bredband snart möjligt i hela kommunen

Inom några få år kan alla företag och hushåll i Staffanstorps kommun koppla upp sig mot ett öppet stadsnät med kapacitet på hela 1 Gbit/s (Gigabit per sekund). I höst inleds nedgrävningen av den supermoderna fiberoptiken.

Ett välfungerande bredband är i dag minst lika viktigt för samhällets utveckling som ett fungerande vägnät, elnät och annan infrastruktur.

Inom Staffanstorps kommun förbereds just nu för ett helt nytt öppet stadsnät med den modernaste fiberoptiken för både privatkunder och företag.

– Målet är att alla företag och kommuninvånare ska ha tillgång till den nya fiberoptiken senast 2020, med möjlighet till snabb uppkoppling, idag upp till 100 Mbytes bredband men med en kapacitet på en Gbit/s. Det är inte fibern som begränsar, säger fibernätschef Johanna Sprimont som sedan i november 2012 jobbar med att låta bygga ett öppet stadsnät för hela kommunen.

– Vi på Staffanstorps Fibernät AB beställer och Staffanstorps Energi AB ska bygga nätet, säger Johanna. Staffanstorps Energi AB står även för servicen av själva fiberoptiken när den är på plats.

Ger stor valfrihet

För att skapa så stor valfrihet som möjligt för kunderna har Staffanstorps Centrum AB ingått ett avtal med kommunikationsoperatören Open Universe som har en rad olika tjänsteleverantörer i sitt utbud.

Kunderna kommer att kunna välja mellan en rad olika leverantörer inom internet, tv och telefoni i samma stadsnät. Det nya öppna stadsnätet betyder också att företagare även kan välja egen svartfiberoptik, där företaget kan vara helt ensamt på linjen.

Fibern grävs ned eller leds där det redan finns färdig kanalisation och leds slutligen till en huvudnod någonstans i centrala Staffanstorp via olika kopplingspunkter i kommunen.

– Vi försöker samordna med kommunen. Där de gräver lägger vi även ner vår fiber, säger Johanna Sprimont.

Självförsörjande

Vad en anslutning ska kosta vet man inte än. Nätet ska vara självförsörjande, men genomförs även med till exempel landsbygdsbidrag från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen.

– Det blir en anslutningsavgift som villaägaren eller fastighetsägaren får stå för. Vi drar ledningen fram till tomtgränsen. Därefter får fastighetsägaren själva ansluta sig och även kontakta den tjänsteleverantör som de vill koppla upp sig mot.

Just nu finns avtal tecknade med sex tjänsteleverantörer; Bredband 2, Canal Digital, Banhof, Tuyfon, Storgate och Bredbandsbolaget.

Sug i hela kommunen

– Det kommer att ta många år att genomföra projektet. Vi befinner oss precis i uppstart och vill gärna börja gräva, men upphandlingarna drar ut på tiden. Jag tror vi kommer igång först i september eller oktober i år.

– Men vi känner att det är ett väldigt sug efter detta i hela kommunen. Folk mejlar och frågar var vi ska börja bygga. Vi har haft flera informationsmöten med villaföreningar som legat på och vi har fått förfrågningar från folk som vill flytta till kommunen och undrar vilka områden som först ska få det öppna stadsnätet.

Text & foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt