Detaljplanen för Hjärups nya idrottsplats har inte överklagats

Detaljplanen för Hjärups IP antogs vid ett extrainsatt sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 18 mars 2013. Överklagandetiden har nu gått ut utan att något överklagande inkommit.

Det innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft (laga kraft betyder att beslutet inte längre kan överklagas) och att arbetet med den nya idrottsplatsen kan fortsätta enligt planerna med byggstart i höst.

Läs mer