Landshövdingen talade vid Företagsdag i Staffanstorp

Företagarna Staffanstorp anordnade, i samarbete med Företagarna Burlöv-Lomma, Kävlinge och Svedala, en företagsdag torsdagen 18 april i Rådhuset iStaffanstorp med deltagare från hela sydvästra Skåne.

Programinnehållet gav deltagarna kunskap kring såväl företagsaktuella frågor, som inspiration att utveckla respektive affärsverksamhet.

Först ut på talarlistan var landshövdingen Margareta Pålsson, som berättade om sin bakgrund och arbetet på Länsstyrelsen i Skåne. Därefter följde ett koppel med programpunkter syftande till att ge såväl kunskap om företagsaktuella frågor, som inspiration inom affärsutveckling.

Läs mer på Business Port Staffanstorps webbplats

Text och foto: Claes Nilsson, VD, Business Port Staffanstorp