Svenskt Näringsliv rankar Staffanstorp som tredje bäst i Skåne

I den årliga ranking av det lokala företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterar idag, klättrar Staffanstorps kommun flera placeringar och kommer på 15:e plats av Sveriges 290 kommuner.

Förra året placerade sig Staffanstorp på plats 26. Staffanstorp har den tredje högsta näringslivsrankingen av de skånska kommunerna, en förbättring med två placeringar sedan 2012.

Under 13 år har svenskt Näringsliv följt och rankat det lokala företagsklimatet i Sverige. Rankingen innehåller 18 olika faktorer som jämförs mellan kommunerna.

Tyngst vikt i rankingen har de enkätsvar som samlats in från 31 000 företagare runt om i landet.

”Det är glädjande att Staffanstorps kommun än en gång placerar sig så högt i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. I enkätsvaren framgår det att Staffanstorps kommun har förbättrat sig kraftigt när det gäller bland annat service till företag. Det är extra glädjande eftersom vi arbetat hårt och lyckats minska handläggningstiderna, till exempel för bygglov” säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking på:
http://www.foretagsklimat.se