Antagande av Ändring av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 att anta Ändringen av detaljplan för del av Nevishög 13:1 – Hagalid rekreationspark. Ändringen gäller den del av parken som byggs ut som koloniområde.

Läs mer.