Öppet stadsnät i Staffanstorp

Arbetet med att bygga ett öppet stadsnät pågår för fullt. Staffanstorps Fibernät AB har medvetet gått ut i ett tidigt skede och informerat om att vi är på gång. Insamling av intresseanmälan kommer att fortsätta. Vi ser att det finns ett stort intresse av öppet stadsnät i Staffanstorp.

Vad kommer det att kosta?

  • Anslutningsavgift: Det kommer kosta 18 000 kr inkl. moms. hela vägen in.
  • Kostnader för Tjänster: Staffanstorps Fibernät AB kommer inte att ta några månadskostnader eller liknande. Däremot kommer tjänsteleverantören att ta betalt beroende på vilket eller vilka abonnemang man väljer. Tjänsteutbudet och priser för dessa kommer att publiceras på hemsidan. Det kommer att finnas olika leverantörer för liknande tjänster vilket gagnar för konkurrens och pressade priser till skillnad från ett slutet nät där det enbart erbjuds tjänster från en leverantör

Vad behöver jag själv göra?

  • Grävning, återställning och förläggning av kanalisation och söktråd på egen fastighet från tomtgräns till huskropp. Material som Kanalisation och söktråd tillhandahålls av Staffanstorps Fibernät AB.
  • Håltagning i fasad.

Målsättningen är att av oss anlitad entreprenör för utförande av grävningen/fiberdragning i området kommer att kunna erbjuda samtliga villaägare ett konkurrenskraftigt pris för tjänsten ovan med möjligheter för rotavdrag. Vill man kan man dock utföra detta i egen regi efter våra anvisningar.

Vad är då ett område?

Vi kommer att dela in Staffanstorps och Hjärups tätort i områden på ca 100 hushåll per område, med hänsyn till villaföreningar, antennföreningar, samfälligheter m.m.

När det gäller landsbygden har vi ansökt om bidrag för att kunna bygga ut fibernät till landsbygden, en stödansökan är inskickad till länsstyrelsen där vi inväntar svar.

Vad gör vi idag?

– Organisationsuppbyggnad av Staffanstops Fibernät AB

– Genomför upphandling av entreprenörer som kommer gräva, förlägga och installera öppet stadsnät.

– Utreder och genomför utbyggnad av teknikutrymmen i kommunala fastigheter.

– Grävs det någonstans i kommunen är vi med och förbereder utbredningen av fibernätet genom nedläggning av rör i marken. Staffanstorps Fibernät AB har ett nära samarbete med Tekniska enheten på Staffanstorps kommun.

– Samarbetar med vår kommunikationsoperatör, Open Universe, som kommer tillhandahålla tjänsteleverantörer som i sin tur erbjuder tjänster i det öppna stadsnätet.

– Uppbyggnad av en hemsida där man kommer att kunna se alla tjänsteleverantörers tjänster och utbud. Där kommer även så småningom bli vanliga frågor och svar angående fibernätet.

– Tar fram underlag för marknadsföring och information till kunder.

Var kommer vi att börja?

Vi har valt två pilotprojekt, ett i Staffanstorp och ett i Hjärup, där kommunen har för avsikt att asfaltera om sina gator. Förutsättningen för att få börja är en anslutningsgrad på 40%. Berörda gator för fiberutbyggnad är enligt nedan:

Staffanstorp: Ouvertyrvägen, Finalvägen, Sonatvägen, Kvartettvägen och Konsertvägen.

Hjärup: Hjärupsgården, G:a Lommavägen, Ängslyckevägen, Hjärupskroken, Vanningastigen och Gårdsallén.

Prioriteringen på fortsatta områden kommer att utgå från anslutningsgraden.

Företag och flerfamiljshus håller vi fortfarande på att räkna på och ta fram avtal med kommunikationsoperatören.

Kontakt

Det kommunala bolaget Staffanstorps Fibernät AB bygger ett fibernät i Staffanstorps kommun. Vi ber er att ha förståelse för att detta är under uppbyggnad. Detta kommer att ta tid. Staffanstorps Fibernät AB:s ambition är att göra det så bra och fördelaktigt som möjligt för er som blivande kunder i det öppna stadsnätet i Staffanstorp.

Vill du veta mer gå in på www.össtp.se

Besök Öpper Stadsnät i Staffanstorp

www.össtp.se kan man följa intresset i ditt område. Där är de orange siffrorna är intresseanmälningar (ej bindande) och de blåa siffrorna beställningar (bindande).

Vill du vara kontaktperson i ditt område kontakta oss via mejl.

Staffanstorps Fibernät AB

Box 137

245 22 Staffanstorp